Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

emil86
3985 9e91 500
Sylwia Chutnik "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaromantycznosc romantycznosc
emil86
Musisz być twarda jak chleb z biedronki!
— tata zawsze pomocny

March 18 2015

emil86
4770 1550 500
Reposted fromromaamor romaamor viaromantycznosc romantycznosc

January 18 2015

emil86

November 17 2014

emil86
Nie wiem gdzie zmierza ten świat,
ale chyba to już nie mój kierunek.
— Zeus
Reposted fromovernow overnow viaromantycznosc romantycznosc

November 06 2014

emil86
wargi mnie bolą z niepocałowania.
— bardzo dzisiaj.

August 21 2014

emil86
wszystkie zasady można nagiąć, ale nie ortograficzne
Reposted fromsziiiz sziiiz viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 17 2014

emil86
emil86
 może gdybym była lasem zaszumiałabym Ci w głowie
— autor nieznany
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagwiazdeczka gwiazdeczka
emil86

Bardzo się zestarzałam w tym roku

Reposted fromosiaka osiaka viaromantycznosc romantycznosc
emil86
Z moralnością jest jak z ciążą - nie da się być trochę w ciąży
     
— moja polonistka
Reposted frommeeds meeds viaMezame Mezame
emil86
Jesteś, na raz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.
— Kafka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaMezame Mezame

August 15 2014

Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego. Możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko. Czas to nie miernik.
— (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMezame Mezame
emil86
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
— demotywatory
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 10 2014

emil86
Nie poj­miesz siły ko­biece­go uścis­ku na pożegnanie..
dopóki nie zro­zumiesz, na jak długo mu­siał wystarczyć..
— znalezione w sieci
Reposted fromtupfen tupfen viaMezame Mezame

July 27 2014

emil86
3252 b60f

July 23 2014

emil86
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— Tomasz Różycki
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viadygoty dygoty
emil86
Wszystko czego chcę, to być Twoją codziennością.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaMezame Mezame
emil86
„Jeśli człowiek zachowuje się jak kameleon przez całe życie, w końcu nic, co go dotyczy, nie jest już prawdziwe.”
— John Green: "19 razy Katherine"
Reposted frompensieve pensieve viadygoty dygoty

July 20 2014

emil86
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted frommy-little-world my-little-world viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl